Communicatiestrategie

Communicatie ontstaat niet ‘zomaar’. Effectieve communicatie vereist een effectieve strategie; een samenhangend plan van aanpak dat zijn oorsprong vindt in de bedrijfs- en marketingstrategie. Met andere woorden; de marketingstrategie is gericht op het grotere plaatje en de communicatie-

strategie is gericht op een aantal kleinere details die nodig zijn om het maken van dat plaatje mogelijk te maken.
Wij helpen met de vertaalslag van plan naar uitvoering en de beste inzet van middelen.